Struktur Organisasi

 STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 1 REMBANG

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

 

 

Kepala Sekolah                               Sunardi, S.Pd., M.Pd.

Wakil Kepala Sekolah                   :

1.       Manajemen Mutu                                     :    Endri Rusmadi, S.Pd.

2.       Bidang Kurikulum dan Pengajaran              :    Suratno, S.Pd., M.Pd.

3.       Bidang Kesiswaan                                    :    Suhardiyono, S.Pd., M.Pd.

4.       Bidang Sarpras dan Ketenagaan                 :    Moh. Arif, S.Pd., M.Pd.

5.       Bidang Hubungan Industri dan Humas        :    Sunarto, S.Pd.

Kepala Paket Keahlian                    :

1.       Teknik Gambar Bangunan                         :    Drs. S. Budi Susetyo

2.       Teknik Konstruksi Kayu                            :     Mas Sucahyo Adi Pramono, S.Pd.

3.       Teknik Pemesinan                                   :     Drs. C. Lilik Budwiyarso

4.       Teknik Kendaraan Ringan                         :     Maliki, S.Pd.

5.       Teknik Sepeda Motor                               :     Drs. Agus Prasetyo

6.       Teknik Komputer dan Jaringan                  :     Krisna Cahyono, S.Kom.

Bendahara Sekolah                     :     Drs. Legik

Kepala Staf Tata Laksana             :     Lasmijan